Агентите споделят

Интервю с Невена Танева - Мениджър „Човешки ресурси“ на развойния център на SAP в България и носител на наградата "Агент на промяната" 2019 -2020 г. в категория „Посланик“:

Интервю с Радостина Тодорова, Бизнес партньор, човешки ресурси и ръководител на програма Open Mind в Telenor.

Интервю с Димитрина Василева, Ръководител многообразие и приобщаване за централна и югоизточна Европа в EY България