Жури

Доц. д-р Стефан Серезлиев – работи в сферата на професионалната практика и образованието по интегрирани маркетингови комуникации, брандинг, реклама, визуални комуникации и дизайн повече от 20 години.
Асен Асенов – Председател на Обществения съвет на БДВО и директор „Корпоративни комуникации“ на ПОК „Доверие“ с повече от 20 години опит в сферата на връзките с обществеността, корпоративните комуникации, маркетинг и реклама.
Даниел Пенев – журналист, маркетинг специалист, редактор и автор на книгата „Хората, които променят България“

Янка Трачук – Член на УС на Фондация „Сошъл Фючър“, бакалавър „Пластични изкуства и архитектура“ и магистър по „Пространствен дизайн“. Застъпник за правата на хората с различни възможности и тяхната интеграция.