Категории

Повече за категориите:

1. Бизнес организация

2.Промяната във всеки (може да бъде всеки човек над 18 години, който води промяната със своите действия)

3.Екип (приятелски кръг или корпоративен такъв)

4.Промяната в младите (може да бъде всяко дете или младеж до 18 години, клас или училище)

5. Комуникатори (онези добротворци, които дават гласност на важни проблеми и/или предприемат собствени действия за справяне с тях)

6. Кауза ( НПО, социални кампании, дарителски инициативи и социални предприемачи),

7. Посланик (лица, подкрепили инициативи, които водят до позитивна промяна)