Категория „Екип“

Мануела Попова и Екипът на „Не ми се обиждай, но…“
Светлана Дичева, Гавраил Гавраилов/Има ли Мегдан – БНР
Екипът на SiteMedia, начело с Любомир Аламанов
DHL Enterprise Software Solutions
Инициативата „Моето сърце е съпричастно. What about yours?“
Департамент „Масови комуникации“ НБУ
HPE – The Cause team
Доброволците от TELUS Ден на подкрепа 2019, София и Пловдив